Menu

Успешно одржан V меѓународен научен собир Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски

V меѓународен научен собир „Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски“ во организација на Филозофскиот факултет во Риека и Институтот за македонска литература во Скопје се одржа во Риека на 6 и 7 октомври 2017 година. Станува збор за петти по ред научен собир, кој има континуитет во развивањето на македонистичката и хрватската традиција во двете пријателски земји. Преку бројните теми во трите тематски секции - книжевност, култура и јазик се насочи вниманието кон заедничкото јазично и книжевно наследство.

Од Македонија, настапија учесници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Институтот за македонска литература, Филолошкиот факултет „Блаже Конески и Филозофскиот факултет.

За потсетување, првиот меѓународен собир на оваа тема се одржа во Риека (26 – 27 септември 2006), вториот во Охрид (10 – 11 октомври 2007), третиот во Риека (23 – 25 март 2011) и четвртиот во Охрид (27 - 29 септември 2013) и сите собири се пропратени со зборници на научни трудови.

Програма за собирот

Hr-Mk4 large

 

Hr-Mk2 small

   Hr-Mk3.small

 

Hr-Mk1 small

22407422 10210831389401056 1439125141 n

 

 

 

Промоција на зборникот „Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски“

Zbornik mak.slovacka

Вториот зборник на научни трудови Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски претставува издание на Институтот за македонска литература во Скопје од научната конференција, која се одржа во Македонската академија на науките и уметностите на 2 и 3 јули 2015 година.

Промоцијата ќе се одржи во Ректоратот на УКИМ, 24 април 2017 (понеделник) во 12.00 часот.


 

Промоција на зборникот Popular Culture: Reading From Below / Популарна култура: поглед одоздола

Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе одржи промоција на меѓународниот зборник на научни трудови

Popular Culture: Reading From Below

Популарна култура: поглед одоздола

Foto Popularna2

На промоцијата ќе се обрати директорката на Институтот д-р Маја Јакимовска-Тошиќ,а промотори се д-р Владимир Мартиновски и д-р Ана Мартиноска.

Промоцијата ќе се одржи во Институтот за македонска литература на 22 декември 2016 (четврток) во 13,00 ч.

Покана

 

 

Останати информации...

 1. Меѓународна научна конференција Критика и молк: читање на македонската литература и култура
 2. Конкурси за магистерски и докторски студии за академската 2016/17 година
 3. Институтот за македонска литература застапен на меѓународната конференција на УГД - Штип во чест на Св. Климент Охридски
 4. 110 години од раѓањето на Антон Панов
 5. Валентина Миронска-Христовска со награда „Гоце Делчев“ за особен придонес во науката
 6. Добитникот на светската награда за хуманизам во посета на Институтот за македонска литература
 7. Промоција на научни изданија 2015
 8. Книжевниот опус на Живко Чинго (по повод 80 години од раѓањето на писателот)
 9. Успешно одржан собирот Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 10. Втор меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 11. Институтот за македонска литература на Летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура
 12. Меморандум за соработка со МАКЕДОНИКА
 13. Свечена промоција на 11 магистри
 14. КНИЖЕВНИОТ ОПУС НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИ
 15. МИСЛЕЊА И ЗАБЕЛЕШКИ ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИТЕ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
 16. Промоција на Антологија на македонската книжевност
 17. Успешно одржана меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below
 18. Програма за Меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below
 19. The International Scientific Conference
 20. Чествување
 21. Успешно одржан првиот собир на македонско-словачка соработка
 22. Претстои воспоставување Договор за научна и образовна соработка со Институтот за црногорски јазик и книжевност во Подгорица, Црна Гора
 23. I меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 24. Програма за IV меѓународен научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски
 25. Подготовки за организација на IV меѓународен научен собир
 26. Активности на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, 2013 година
 27. Промоција во Бигорскиот Манастир на фототипното електронско издание Четвороевангелието на поп Јован Кратовски од 1562 година од Илија Велев
 28. ОДБЕЛЕЖАН 30-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ
 29. Четврт меѓународен конгрес на Европската мрежа за компаративни студии - во организација на Институтот за македонска литература – Скопје
 30. 100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски